AKTUALITY

Přečtěte si jako první, co je nového

Odhlásit se můžete prázdnou odpovědí na poslední příspěvek.

Hanácká včela 3.- 6.10.2019 (podzimní etapa)  Výstaviště Flora Olomouc, pavilon G

Stavby pro včelařské účely

Zde můžete stáhnout dokument ministerstva pro místní rozvoj "Stavby pro včelařské účely" . Prosíme členy, aby se s ním seznámili.

16.9.2019 -MV-


NEZAPOMNĚLI JSTE?

-Do 15.9. Odeslat hlášení včelstev na ČMSCH a.s.
- Do 16.9. můžete podat žádost o národní dotaci 1D
- Pokud žádáte o 1D na včelstva umístěná na území jiné ZO je třeba současně odevzdat potvrzení o umístění
-Do 16.9. můžete podat žádost o dotaci od firmy ADM
-Včelaři, kteří nepodávají žádost o dotaci 1D nebo si požádali o výplatu dotace na svůj účet, mohou zaplatit příspěvky ČSV převodem

info níže:


Zaslat hlášení ČMSCH přes webový formulář

Národní dotace 1D

Žádosti o národní dotaci 1D mohou členové podat přes důvěrníka svého obvodu nebo všichni včelaři na území spravovaném ZO Šternberk  přímo na adresu jednatele či předsedu  (viz. kontakty) do 16.9.2019 včetně. Podmínky dotace a formuláře pro fyzické osoby najdete níže. Veškeré informace a formuláře (i pro právnické osoby) naleznete v časopise včelařství nebo na webu ČSV z.s. v sekci DotaceRegistrační poplatek

Výše registračního poplatku byla stanovena VČS na 50,- Kč


Členské příspěvky na rok 2019


příspěvek ze včelstva chovatelů včel 16,- Kč

roční příspěvek na člena ČSV z.s. 300,- Kč

členský příspěvek ZO Šternberk 150,- Kč

Výpočet členského příspěvku ZO Šternberk:
300,-Kč + 150,-Kč + 16 x počet včelstev

Členové bez včel platí členské příspěvky jakoby měli 1 včelstvo.¨

Příspěvky budou započítány při výplatě dotace 1.D. Pokud o ni nežádáte, můžete čl. příspěvky zaplatit v den výplaty dotace nebo převodem na účet ZO Šternberk 107-2029400277/0100. Jako VS uveďte číslo včelaře a do poznámky "členský příspěvek 2020".


Příspěvek pro členy ČSV
od firmy A D M

Příspěvky a podmínky stejné jako v loňském roce:

1. Příspěvek na včelí matky - celková částka 132.000,- Kč

Navržena částka na nákup jedné matky do výše 200,- Kč/ks, na včelaře maximální částka 1.000,-

Kč. Matka musí být z uznaného chovu. Žádat může člen ČSV z.s., organizovaný v základních

organizacích v působnosti OO ČSV z.s. Olomouc

2. Příspěvek na rozbor vzorků k vyšetření na mor včelího plodu - částka 53.000,-Kč

Jedná se o příspěvek na vyšetření včelstev při přesunu na nové stanoviště v okrese Olomouc,

popřípadě ke zjištění zdravotního stavu včelstev na stanovišti. Příspěvek bude poskytnut do výše

200,-Kč na jeden vzorek, max. 1000,-Kč na včelaře.Z příspěvku nebudou hrazeny rozbory

nařízené SVS.

•Příspěvek na přednášky o nákazách včel - částka 12.680,50 Kč

Jedná se o příspěvek na pronájem sálu a úhradu cestovného přednášejícímu. Pořádání přednášek bude

organizováno ČSV z.s., OO Olomouc.

•Příspěvek na nákup včelařských dřevin - částka 30.000,- Kč

Příspěvek lze použít např. Na nákup řízků vrb, medonosných rostlin a dřevin - ne na nákup rostlin do

soukromých zahrad. Maximální částka do 50 % ceny nakoupeného rostlinného materiálu, na včelaře

maximálně 500,-Kč, na organizaci maximálně 2000,-Kč.

•Příspěvek na včelařské kroužky - částka 12.000,- Kč

Příspěvek lze použít na pořádání soutěží, exkurzí včelařských kroužků a drobného vybavení kroužku

(ceny pro soutěžící, nájemné, příspěvek na autobus, apod.). O výši příspěvku rozhodne okresní výbor.

Příspěvek nelze použít na finanční odměny, odměny pořadatelům a občerstvení.

•Příspěvek na přednášky ve školách - částka 12.000,- Kč

Příspěvek je pro včelaře, kteří uspořádají přednášku, dodají potvrzení školy kde se přednáška

uskutečnila, fotografie z přednášky a zároveň v termínu od 1.1.2019 do 15.9.2019 uskuteční přednášky

v minimální délce 5 hodin. Maximální výše příspěvku je 100,-Kč za hodinu přednášky.

Žádost může podat člen ZO ČSV z.s. v působnosti ČSV z.s. OO Olomouc v

termínu od 1.1.2019 - 15.9.2019.

Žádost podá v základní organizaci, jejímž je členem. Součástí žádosti budou originální doklady.

Základní organizace pošle veškeré žádosti i s doklady do 30.9.2019 na OO

Olomouc. Schválené příspěvky budou do 30.10.2019 odeslány na účty jednotlivých

ZO. Po jejich vyplacení odešle ZO podepsané seznamy do 10.12.2019 zpět na OO

Olomouc.

V případě většího počtu zájemců budou příspěvky kráceny.

Podmínky dotace, formulář pro včelaře a formulář pro ZO naleznete pod článkem v souborech PDF.
Zápis z výroční členské schůze 

Zjednodušený zápis VČS ZO ČSV Šternberk konané dne 9.3.2019 


(zpracoval Leo Czabe)

zveřejněno dne 05.09.2019 -MV- 


Nový možný způsob hlášení včelstev a stanovišt u ČMSCH a.s.

V letošním roce můžete kromě dosavadních způsobů hlášení využít nový způsob zaslání hlášení, a to prostřednictvím WEB formuláře 

-MV- 19.8.019


Výdej léčiv

Výdej léčiv důvěrníkům bude dne 29.6.2019 na adrese nákazového referenta od 17:00 do 20:00 hod. 

-MV- 28.6.2019Nová nařízení SVS


Mimořádná veterinární opatření MVP ze dne 21.5., 4.6. a 11.6.2019 v obcích Bělkovice a Lašťany a jejich ochranná pásma najdete v sekci Zdraví včelstev


aktualizováno 11.6.2019 -MV-


Objednávky léčiv

Žádáme důvěrníky, aby nejpozději do 23.3.2019 odeslali vyplněné objednávky léčiv nákazovému referentovi.

Přednáška  - Producenti medovice

Výbor  ČSV z.s., ZO Šternberk  zve včelařskou veřejnost na přednášku Bc. Michala Počucha (lektora PSNV) - Producenti medovice.

Místo: 1. patro v jídelny ZŠ Svatoplukova - u koupaliště ( GPS 49.7243675N, 17.3027417E ).

Čas: 10:00 hod. (po skončení členské schůze ZO) - 12:00 hod.


Výroční členská schůze

Výbor ČSV,  ZO Šternberk zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 9.3.2019

Místo: 1. patro v jídelny ZŠ Svatoplukova   - u koupaliště  ( GPS 49.7243675N, 17.3027417E ). 

Začátek  schůze v 9:00 hod.


Výsledky vyšetření zimní měli

Vysledky vyšetření jsou v přiloženém souboru PDF. 

Včelaři , kteří vzorky nedodali, si musí vyšetření zajistit sami nejpozději do 15.2.!Program na podporu včelařů Olomouckého kraje


Podpora začínajících včelařů (příjem žádostí 21. 01. do 8. 02.)

Začínající včelaři mohou dotaci použít na nákup nových kompletních nástavkových úlů s oddělitelným zasíťovaným dnem umožňujícím sledovat spad varroázy, nákup plemenného a chovného materiálu - samostatných matek s doložením původu nebo oddělků a nákup nového základního vybavení.


 Podpora stávajících včelařů (příjem žádostí 21. 01. do 8. 02.)

Stávající včelaři mohou dotaci použít na nákup nových kompletních nástavkových úlů s oddělitelným zasíťovaným dnem umožňujícím sledovat spad varroázy a v případě včelařů, jež museli svá včelstva zlikvidovat na pokyn orgánů Státní veterinární správy, i na nákup plemenného a chovného materiálu - samostatných matek s doložením původu nebo oddělků.Zdroj: Stránky Olomouckého kraje: www.olkraj.cz

vloženo: 8.1.2019 -MV-


Schůze výboru ZO

Schůze výboru ZO se bude konat v pondělí 28.1.2018 v 17:00 hod. 
Místo: Kavárna v Parku Šternberk, ul. Olomoucká

5.1.2018 -MV-


Výběr vzorků na vyšetření zimní měli 

                                                                                                         Ve Šternberku 11.12.2018


Výběr vzorků na vyšetření zimní měli bude probíhat v neděli 20.1.2019 od 7-19 hod. na moji adrese: Rýmařovská 55, Šternberk.

Jen pro oživění uvádím zjednodušený postup:

Po ukončení léčby podložky ze dna úlů vyjmout, řádně očistit, omést, vrátit zpět na dna úlů. Mezi posledním ošetřením a ometením podložek dodržet interval v délce 7 dnů.

Po posledním ošetření před odběrem měli dodržet interval mezi ometením podložek (po posledním ošetření) a odběrem včelí měli v délce nejméně 30 dnů.

Provést odběr směsného vzorku zimní měli ze všech včelstev na všech stanovištích.

Nepřesívat odebranou měl přes síta s menšími otvory než 4 mm pro případný záchyt brouka Aethina tumida.

Z obcí ve vymezených ochranných pásmech kolem ohnisek moru včelího plodu
zabezpečit odběr zimní měli i k vyšetření na původce moru včelího plodu.
Z nákazových důvodů ( infekční materiál ) zajistit odběr směsných vzorků zimní
měli max. z 10 včelstev !!! do nerozbitných a těsných vzorkovnic.

Dbát na řádnou a čitelnou evidenci o odběru zimní měli, zejména na uvedení příjmení, jména, registračního čísla a plné adresy chovatele včel, stanoviště včelstev včetně uvedení registračního čísla stanoviště, počet včelstev ve směsném vzorku měli a datum odběru vzorku. Vést řádně evidenci o ošetření včelstev s daty léčby a o názvu použitého léčebného přípravku.

Co je směsný vzorek?

Za jeden směsný vzorek zimní včelí měli se považuje veškerá zimní měl nebo spad ze všech úlů jednoho stanoviště včelstev. Má-li chovatel více stanovišť včelstev, musí odebrat stejný počet směsných vzorků, kolik má stanovišť se včelstvy.

Za jeden směsný vzorek pro účely vyšetření ke zjištění původce moru včelího plodu v chovech matek ke komerční produkci, v chovech s komerční produkcí oddělků a včelstev a při přemístěních oddělků a včelstev mimo území obce a při kočování se považuje zimní měl, vytvořená z maximálně 25 včelstev.

Za jeden směsný vzorek pro účely vyšetření ke zjištění původce moru včelího plodu v ochranných pásmech, vymezených kolem ohnisek moru včelího plodu se považuje zimní měl, vytvořená z 10 včelstev.

Aktuální ohnisko MVP Horní Loděnice ( asousedící Lašťany, Samotišky v ZO Olomouc)

Na území naší ZO jsou v ochranném pásmu MVP tyto katastry:

Dalov (624551), Horní Žleb, Horní Loděnice (643378), Nové Dvorce, Lipina, Těšíkov, Domašov u Šternberka, Štarnov, Lhota u Šternberka, 

Vyšetření MVP po 2 letech od ukončení ochranného pásma:

Huzová (650102), Arnoltice u Huzové (650099), Mutkov (718157)

Karel Gabriška

Nákazový referent

ZO ČSV Šternberk

Tel.: 604813434

doplněno: 19.1.2019 -MV-


Aktuální seznam obcí v OP najdete na proklikávací mapě SVS - viz. sekce Zdraví včelstev 

vložil 23.12.2018 -MV-


UPOZORNĚNÍ!

Členy ZO , kteří o dotaci nežádali nebo ji dostali vyplacenou převodem žádáme o zaplacení čl. příspěvků převodem co nejdříve. Postup viz. článek níže ze dne 7.9.2018  

Výplata dotace 1D

doručeno 20.11.2018

Dobrý den,
chtěl jsem Vás informovat o výplatě dotace na zazimování (1D). Výplata bude
probíhat u mě doma - na adrese
Šternberk, Hvězdné údolí 83, v termínech sobota 24.11.2018 v době od 15. -
17. hod., dále v neděli 25.11.2018 v době od 10. - 11. hod a v pondělí
26.11.2018 v době od 15. - 16. hod.
Chtěl bych všechny požádat o sdělení
termínů výplaty
i ostatním členům a zároveň aby jste si našli čas a pro dotaci si přišli.
Každoročně se totiž najdou členové, kteří např. zapomenou a ty musím
upomínat - i několikrát. Ti, kteří nežádali o dotaci a chtějí zůstat členy,
musí v uvedených termínech uhradit členské příspěvky.
S pozdravem Leo Czabe
tel.: 724 799 222

Pokud budou důvěrníci brát dotace pro jiné členy, nezapomeňte prosím na vyplněnou plnou moc!

21.11.2018 -MV-


NEZAPOMEŇTE!

V termínu od 1.9. do 15.9.  se podává na ČMSCH a.s. hlášení o počtu a stanovištích včelstev . 

V termínu od 1.9. do 14.9.2018 je možné podat žádost 1.D u vaší ZO ČSV

Potvrzení o registraci  včelstev členům jiných ZO vydává předseda nebo jednatel (viz. kontakty)


Do 15.9.2018 se přijímají žádosti o příspěvek smluvený OO ČSV Olomouc  s firmou ADM (viz. níže)

https://hanackavcela.cz
https://hanackavcela.cz

Členské příspěvky na rok 2019

Členské příspěvky jsou ve stejné výši jako loni.

příspěvek ze včelstva chovatelů včel 16,- Kč
roční příspěvek na člena ČSV z.s.  200,- Kč
členský příspěvek ZO Šternberk 100,- Kč

Výpočet členského příspěvku ZO Šternberk:
200,-Kč + 100,-Kč + 16 x počet včelstev

Členové bez včel platí členské příspěvky jakoby měli 1 včelstvo.¨

Příspěvky budou započítány při výplatě dotace 1.D. Pokud o ni nežádáte, můžete čl. příspěvky zaplatit v den výplaty dotace nebo převodem na účet ZO Šternberk  107-2029400277/0100. Jako VS uveďte číslo včelaře a do poznámky  "členský příspěvek 2019".


7.9.2018 -MV-


Příspěvek pro členy ČSV 

od firmy  A D M
Návrh na vyplacení finančního příspěvku z firmy ADM

1. Příspěvek na včelí matky - celková částka 132.000,- Kč

Navržena částka na nákup jedné matky do výše 200,- Kč/ks, na včelaře maximální částka 1.000,-

Kč. Matka musí být z uznaného chovu. Žádat může člen ČSV z.s., organizovaný v základních

organizacích v působnosti OO ČSV z.s. Olomouc

2. Příspěvek na rozbor vzorků k vyšetření na mor včelího plodu - částka 53.000,-Kč

Jedná se o příspěvek na vyšetření včelstev při přesunu na nové stanoviště v okrese Olomouc,

popřípadě ke zjištění zdravotního stavu včelstev na stanovišti. Příspěvek bude poskytnut do výše

200,-Kč na jeden vzorek, max. 1000,-Kč na včelaře.Z příspěvku nebudou hrazeny rozbory

nařízené SVS.

•Příspěvek na přednášky o nákazách včel - částka 12.680,50 Kč

Jedná se o příspěvek na pronájem sálu a úhradu cestovného přednášejícímu. Pořádání přednášek bude

organizováno ČSV z.s., OO Olomouc.

•Příspěvek na nákup včelařských dřevin - částka 30.000,- Kč

Příspěvek lze použít např. Na nákup řízků vrb, medonosných rostlin a dřevin - ne na nákup rostlin do

soukromých zahrad. Maximální částka do 50 % ceny nakoupeného rostlinného materiálu, na včelaře

maximálně 500,-Kč, na organizaci maximálně 2000,-Kč.

•Příspěvek na včelařské kroužky - částka 12.000,- Kč

Příspěvek lze použít na pořádání soutěží, exkurzí včelařských kroužků a drobného vybavení kroužku

(ceny pro soutěžící, nájemné, příspěvek na autobus, apod.). O výši příspěvku rozhodne okresní výbor.

Příspěvek nelze použít na finanční odměny, odměny pořadatelům a občerstvení.

•Příspěvek na přednášky ve školách - částka 12.000,- Kč

Příspěvek je pro včelaře, kteří uspořádají přednášku, dodají potvrzení školy kde se přednáška

uskutečnila, fotografie z přednášky a zároveň v termínu od 1.1.2018 do 15.9.2018 uskuteční přednášky

v minimální délce 5 hodin. Maximální výše příspěvku je 100,-Kč za hodinu přednášky.Žádost může podat člen ZO ČSV z.s. v působnosti ČSV z.s. OO Olomouc v

termínu od 1.1.2018 - 15.9.2018. 

Žádost podá v základní organizaci, jejímž je členem. Součástí žádosti budou originální doklady.

Základní organizace pošle veškeré žádosti i s doklady do 30.9.2018 na OO

Olomouc. Schválené příspěvky budou do 30.10.2018 odeslány na účty jednotlivých

ZO. Po jejich vyplacení odešle ZO podepsané seznamy do 10.12.2018 zpět na OO

Olomouc.

V případě většího počtu zájemců budou příspěvky kráceny.

Podmínky dotace, formulář pro včelaře a formulář pro ZO naleznete pod článkem v souborech PDF.


(Dotaci vyjednal předseda OO ČSV Olomouc Leo Czabe)


Dotazník projektu COLOSS

Pomáháme českému včelařství

Ještě do 31.5.2018 můžete na stránkách projektu COLOSS vyplnit on-line nebo poslat poštou anonymní dotazník pro rok 2017/18. Dotazník se skládá z přibližně 20 - 25 otázek, které jsou jednotné pro všechny zúčastněné země.

Co z toho budete mít?

Vědecky podložené informace o úspěšnosti zimování, léčení a zdraví včelstev v České republice. 

Mapy hustoty zavčelení ČR z dat poskytnutých Ministerstvem zemědělství ČR

Vyjádření k oznámením zemědělců včelařům o plánovaných aplikacích přípravků na ochranu rostlin Většina z nás jsme v posledních dnech obdrželi na svou e-mailovou adresu nebo i jako SMS oznámení o chystaných aplikacích přípravků na ochranu rostlin, které budou provádět zemědělci v okolí 5 km od stanovišť včelstev. Zemědělci přitom čerpali z údajů uveřejněných ve veřejné části systému LPIS. Obsah byl téměř vždy stejný.

Např.:

"Podle § 51 odst.1a zákona 326/2004 Sb. v platném znění, oznamuji aplikaci přípravků nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely nebo aplikaci jiných přípravků a látek, jejichž použití je pro včely nebezpečné. Aplikace bude prováděna na pozemcích v okruhu 5 km od stanoviště Vašich včelstev v termínu od dubna do října 2018."

Dostala jsem od včelařů desítky podobných oznámení s otázkami: Je to vůbec možné? K čemu nám takovéto hlášení je? To mám u těch včel sedět od března do listopadu? Kdo to vymyslel?

Včelaři jsou zahlceni nic neříkajícími informacemi a vůbec to nepřispívá k úrovni spolupráce se zemědělci.

Co k tomuto problému říkají čerstvě novelizované rostlinolékařské předpisy:

Zákon o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb. § 51

Předchozí znění § 51 odst. 2:

Fyzická nebo právnická osoba nesmí aplikovat přípravky, které jsou podle povolení označené jako nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud si před aplikací nezjistí u místně příslušných obecních úřadů informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a minimálně 48 hodin před provedením aplikace oznámit dotčeným chovatelům včel a místně příslušným obecním úřadům aplikaci přípravku.

Nové znění § 51 ost. 2:

Profesionální uživatel nesmí aplikovat přípravky označené jako nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud před aplikací nezjistí prostřednictvím evidence hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat podle zákona o zemědělství informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a minimálně 48 hodin před provedením aplikace oznámit dotčeným chovatelům včel aplikaci přípravku.

Nově do § 51 byly doplněny odstavce 3 a 4, které v předchozí úpravě byly uvedeny v prováděcí vyhlášce s jednou změnou - byla zrušena výjimka z oznamovací povinnosti v případech, kdy jsou ve směsi použity přípravky neúčinkující na hmyz:

(3) Je-li přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný pro včely, použit ve směsi s jiným přípravkem, pomocným prostředkem, hnojivem nebo pomocnou látkou, uplatňují se při aplikaci opatření jako při použití přípravku zvlášť nebezpečného pro včely stanovená prováděcím právním předpisem.

(4) Jsou-li ve směsi použity pouze přípravky nebo pomocné prostředky, které nejsou podle rozhodnutí o povolení označeny jako nebezpečné ani zvlášť nebezpečné pro včely, hnojiva nebo pomocné látky, uplatňují se při aplikaci opatření jako při použití přípravku nebezpečného pro včely stanovená prováděcím právním předpisem.

Vyhláška č. 327/2012 Sb. o ochraně včel

Předchozí úprava § 10:

Oznámení aplikace přípravku dotčeným chovatelům včel a místně příslušnému obecnímu úřadu obsahuje:

a) identifikaci ošetřovatele porostu

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo

2. obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která jedná jménem osoby uvedené pod písmenem a), číslo telefonu, popřípadě jiný způsob kontaktu,

c) informaci k přípravku

1. obchodní název,

2. aplikační dávku přípravku,

3. předpokládané datum a předpokládanou hodinu zahájení aplikace,

d) identifikaci místa aplikace přípravku - pozemek označený parcelním číslem nebo číslem půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, obcí, katastrálním územím, okresem, v případě lesního pozemku jednotkou prostorového rozdělení lesa, výměrou v hektarech, druhem plodiny.

Nová úprava náležitostí oznámení aplikace přípravku dotčeným chovatelům včel v novelizované prováděcí vyhlášce NENÍ. § 10 byl zrušen bez náhrady.

Z uvedeného popisu legislativních změn vyplývá, že

  • Povinnost min. 48 hodin před provedením aplikace včelařům zůstala i po novele stejná. Jen nyní probíhá elektronickou cestou. A pozor stejně jako v minulosti oznamovací povinnost provedení aplikace látkou pro včely nebezpečnou nebo zvlášť nebezpečnou má ošetřovatel vždy, i když se má ošetřovat porost nekvetoucí.

  • Prováděcí vyhláška zrušila náležitosti tohoto oznámení, což uvedlo zemědělce do nejistoty a zmatků. Ale i když nemáme § 10 vyhlášky, který náležitosti upravoval, máme zákon a ten říká minimálně 48 hodin "před provedením aplikace" nikoli "aplikací" oznámit dotčeným chovatelům včel ....

  • Oznámení zemědělců, že budou provádět postřiky od jara do zimy, je včelařům k ničemu, zákon je obcházen a není naplněn účel, proč hlášení takto řádně a včas má včelař dostat. Včelař má být varován před každou aplikací tak, aby mohl reagovat, aby mohl v případě, že včely vykazují známky otravy jim pomoci, např. dodání vody, aby mohl okamžitě povolat pracovníka KVS, aby mohl zajistit všechny potřebné důkazy pro účely náhrad škod, které mu byly na včelách a ušlém medném výnosu daným postřikem způsobeny. Čas zde hraje důležitou roli. Účinná látka v tělíčkách včel se rychle rozkládá a každé opožděné zjištění, že včely hromadně uhynuly, znamená ztrátu důkazů, které by ukázaly na toho, kdo škodu způsobil a kdo ji má nahradit.

Závěr: Oznámení zemědělců tak, jak jsou včelařům zasílána, nejsou v souladu se zákonem.

Stejné stanovisko zastává i Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚS), dozorový orgán rostlinolékařské péče, který říká, že pokud profesionální uživatel rozešle chovatelům včel oznámení, kde deklaruje zamýšlenou aplikaci na všech jím užívaných půdních blocích místo konkrétních půdních bloků, na nichž má k aplikaci skutečně dojít, a když neuvede konkrétní přípravky pro konkrétní zamýšlenou aplikaci, aniž avizuje zaslání upřesnění data aplikace, fakticky znemožní dotčeným včelařům v dané lokalitě včas relevantně reagovat na zamýšlenou aplikaci přípravků. Pokud profesionální uživatel nezašle upřesnění min. 48 hodin předem, tj. předpokládaný datum aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely včetně uvedení jeho obchodního názvu, a to dotčeným chovatelům včel, bude ze strany ÚKZÚZ hodnoceno původně zaslané oznámení za porušení zákona o rostlinolékařské péči.

Na obranu zemědělců je však třeba říci, že si sami nevědí rady se změnami, které tu jsou.

  1. Ne všichni chovatelé včel mají v LPISu telefonní a e-mailový kontakt. Jak tedy mají zemědělci splnit v krátkém čase povinnost informovat chovatele, když je tam jen adresa. Obyčejný dopis jde i týden a není zaručeno, že bude doručen vůbec. Z časového hlediska posílat doporučený dopis nehledě na nemalé poštovní náklady je také nesmyslné. A k tomu jsou tu snahy včelařů spíše své údaje z veřejné části LPISu z obavy o své včely stáhnout. A když ještě dojde ke změně počasí a hlášený postřik se neprovede, musí se jeho přesun na jiný termín opět hlásit. Také se zveřejněním stanovišť v LPISu s použitím údajů z evidence vedené ČMSCH se počet stanovišť i zdvojnásobil oproti údajům, které byly k dispozici na obcích. Vskutku tvrdý oříšek pro řešení situace tak, aby záměr zákona byl naplněn a obě strany byly v klidu a přesně věděly, co dělat.

  2. Není zde jednoznačné stanovisko ke změně, která se týká oznamovací povinnosti v případě použití směsi látek pro včely neškodných (jejich smícháním se z výsledného přípravku stává přípravek pro včely nebezpečný). Pokud by tato povinnost zde byla, když zákon výjimku, kterou dříve upravovala vyhláška, zrušil, pak je zde další velký nárůst počtu oznámení včelařům.

Výsledkem pak, pokud se s tím něco neudělá, je na jedné straně zahlcení včelařů různými nekonkrétními oznámeními a na straně druhé zvýšení administrativy zemědělců. Přitom záměrem bylo právě snížení administrativy zemědělců a to využitím existujícího elektronického systému evidence půdních bloků.

Řada komplikací, které se nyní ukazují, nebyla předvídána a s dotčenými stranami konzultována.

Mnoho našich základních organizací se v zájmu zklidnění situace spojila se zemědělci a došlo k dohodě o podávání informací o aplikacích přípravků nebezpečných a zvlášť nebezpečných např. tam, kde nejsou přesné údaje, prostřednictvím důvěrníků.

Ministerstvo zemědělství ČR je o problému informováno a doufáme v brzkou schůzku, kde by se problém měl řešit.

Mgr. Jarmila Machová


Zdroj: webové stránky ČSV, z.s. www.vcelarstvi.cz 

zapsáno 10.4.2018 -MV-


Důvěrníci nezapoměňte!

Termín pro odevzdání objednávek léčiv je do 23.3.2018 (viz. formuláře)

Škody na včelstvech způsobené silným větrem

Vzhledem k silnému větru u vás mohlo dojít ke škodám na včelstvech. Jako organizovaní včelaři máte možnost dosáhnout náhradu u svépomocného fondu ČSV. Pokud k něčemu takovému u vás došlo, vše nafoťte a informujte mě (tel.: 724 799 222).

S pozdravem Leo Czabe

zapsáno 18.3.2018

Příspěvky pro členy ČSV z.s. v působnosti OO ČSV Olomouc

Návrh na vyplacení finančního příspěvku z firmy ADM

1. Příspěvek na včelí matky - celková částka 132.000,- Kč

Navržena částka na nákup jedné matky do výše 200,- Kč/ks, na včelaře maximální částka 1.000,-Kč. Matka musí být z uznaného chovu. Žádat může člen ČSV z.s., organizovaný v základních organizacích v působnosti OO ČSV z.s. Olomouc

2. Příspěvek na rozbor vzorků k vyšetření na mor včelího plodu - částka 53.000,-Kč

Jedná se o příspěvek na vyšetření včelstev při přesunu na nové stanoviště v okrese Olomouc, popřípadě ke zjištění zdravotního stavu včelstev na stanovišti. Příspěvek bude poskytnut do výše 200,-Kč na jeden vzorek, max. 1000,-Kč na včelaře.Z příspěvku nebudou hrazeny rozbory nařízené SVS.

· Příspěvek na přednášky o nákazách včel - částka 12.680,50 Kč

Jedná se o příspěvek na pronájem sálu a úhradu cestovného přednášejícímu. Pořádání přednášek bude organizováno ČSV z.s., OO Olomouc.

· Příspěvek na nákup včelařských dřevin - částka 30.000,- Kč

Příspěvek lze použít např. Na nákup řízků vrb, medonosných rostlin a dřevin - ne na nákup rostlin do soukromých zahrad. Maximální částka do 50 % ceny nakoupeného rostlinného materiálu, na včelaře maximálně 500,-Kč, na organizaci maximálně 2000,-Kč.

· Příspěvek na včelařské kroužky - částka 12.000,- Kč

Příspěvek lze použít na pořádání soutěží, exkurzí včelařských kroužků a drobného vybavení kroužku (ceny pro soutěžící, nájemné, příspěvek na autobus, apod.). O výši příspěvku rozhodne okresní výbor. Příspěvek nelze použít na finanční odměny, odměny pořadatelům a občerstvení.

· Příspěvek na přednášky ve školách - částka 12.000,- Kč

Příspěvek je pro včelaře, kteří uspořádají přednášku, dodají potvrzení školy kde se přednáška uskutečnila, fotografie z přednášky a zároveň v termínu od 1.1.2018 do 15.9.2018 uskuteční přednášky v minimální délce 5 hodin. Maximální výše příspěvku je 100,-Kč za hodinu přednášky.

Žádost může podat člen ZO ČSV z.s. v působnosti ČSV z.s. OO Olomouc v termínu od 1.1.2018 - 15.9.2018. Žádost podá v základní organizaci, jejímž je členem. Součástí žádosti budou originální doklady.

Základní organizace pošle veškeré žádosti i s doklady do 30.9.2018 na OO Olomouc. Schválené příspěvky budou do 30.10.2018 odeslány na účty jednotlivých ZO. Po jejich vyplacení odešle ZO podepsané seznamy do 10.12.2018 zpět na OO Olomouc.

V případě většího počtu zájemců budou příspěvky kráceny.

Zapsáno 18.3.2018 -MV- zdroj: LCZ

Výsledky vyšetření zimní měli

klepněte prosím na níže uvedené odkazy

zapsáno 10.3.2018 -MV-


Podpora začínajícím i zkušeným včelařům od Olomouckého kraje

Olomoucký kraj letos podpoří kromě začínajících včelařů i zkušené včelaře. Peníze mohou využít k nákupu plemenného materiálu nebo nástavkových úlů.

Více informací , včetně formulářů najdete na stránkách Olomouckého kraje

Stisknutím tlačítka si můžete přehrát reportáž ČT1 z Událostí v regionech

zapsáno 9.2.2018 -MV- zdroj: -PG-


Legislativní novinky k chovu včel  - Vyhláška 18/2018

Dne 31.1.2018 vyšla vyhláška č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek. Vyhláška je účinná od 22. 2. 2018.

zapsáno 9.2.2018 -MV-  zdroj: -KGB-


Výroční schůze 

Výbor ČSV, z.s. ZO Šternberk  zve všechny své členy na výroční členskou schůzi , která se bude konat v sobotu dne 24.2.2018 od 9:00 hod. v jídelně ZŠ Svatoplukova 7, ve Šternberku. (1.patro) 

Po VČS následuje přednáška - viz. níže

Zapsáno 3.2.2018 -MV-


Přednáška o chovu včelích matek

Výbor ČSV, z.s. ZO Šternberk zve zájemce o včelařství na přednášku ing. Oldřicha Veverky, pracovníka pokusného včelínu Kývalka - Vúvč Rosice u Brna o chovu včelích matek.

Termín: 24.2.2018 od 10:00 hod. (předpokládaný konec 12:00 hod.)

Místo: jídelna ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk - 1.patro

zapsáno 3.2.2018 -MV-
Doplnění informací k výběru vzorků

Výtah z emailu důvěrníkům dne 12.1.2018

Včelaři, kteří odevzdávají vzorky na vyšetření na mor včelího plodu, musí spolu se vzorky přinést podepsanou plnou moc k dalšímu proplacení vzorků od ministerstva zemědělství. Kdo nebude mít plnou moc, může ji podepsat na místě. 

 Pokud někdo vzorky pošle (např. přes důvěrníka) bez podepsané plné moci, hradí na místě částku za vyšetření v hotovosti (470,-Kč) nebo nebude vzorek přijat.

Pokud včelaři v uvedeném termínu vzorky nedoručí, budou si vyšetření zajišťovat sami na vlastní náklady.

Důvěrníci - prosím o informování i ostatních členů.

S pozdravem Leo Czabe


Plnou moc najdete v sekci formuláře nebo na stránkách ČSV

Zapsáno 13.1.2018 -MV-


Výběr vzorků měli

Výběr vzorků měli pro vyšetření bude dne 16.1.2018  od 17:00 do 18:00 hodin v MKZ Masarykova 307/20, Šternberk. 

Dopis s informacemi níže:

                                                                                                         Ve Šternberku 18.12.2017

Výběr vzorků na vyšetření zimní měli

Výběr vzorků na vyšetření zimní měli bude probíhat dne 16.1.2018 od 17-18 hod. v MKZ Šternberk.

Jen pro oživění uvádím zjednodušený postup:

Po ukončení léčby podložky ze dna úlů vyjmout, řádně očistit, omést, vrátit zpět na dna úlů. Mezi posledním ošetřením a ometením podložek dodržet interval v délce 7 dnů.

Po posledním ošetření před odběrem měli dodržet interval mezi ometením podložek (po posledním ošetření) a odběrem včelí měli v délce nejméně 30 dnů.

Provést odběr směsného vzorku zimní měli ze všech včelstev na všech stanovištích.

Nepřesívat odebranou měl přes síta s menšími otvory než 4 mm pro případný záchyt brouka Aethina tumida.

Z obcí ve vymezených ochranných pásmech kolem ohnisek moru včelího plodu
zabezpečit odběr zimní měli i k vyšetření na původce moru včelího plodu.
Z nákazových důvodů ( infekční materiál ) zajistit odběr směsných vzorků zimní
měli max. z 10 včelstev !!! do nerozbitných a těsných vzorkovnic.

Dbát na řádnou a čitelnou evidenci o odběru zimní měli, zejména na uvedení příjmení, jména, registračního čísla a plné adresy chovatele včel, stanoviště včelstev včetně uvedení registračního čísla stanoviště, počet včelstev ve směsném vzorku měli a datum odběru vzorku. Vést řádně evidenci o ošetření včelstev s daty léčby a o názvu použitého léčebného přípravku.

Co je směsný vzorek?

Za jeden směsný vzorek zimní včelí měli se považuje veškerá zimní měl nebo spad ze všech úlů jednoho stanoviště včelstev. Má-li chovatel více stanovišť včelstev, musí odebrat stejný počet směsných vzorků, kolik má stanovišť se včelstvy.

Za jeden směsný vzorek pro účely vyšetření ke zjištění původce moru včelího plodu v chovech matek ke komerční produkci, v chovech s komerční produkcí oddělků a včelstev a při přemístěních oddělků a včelstev mimo území obce a při kočování se považuje zimní měl, vytvořená z maximálně 25 včelstev.

Za jeden směsný vzorek pro účely vyšetření ke zjištění původce moru včelího plodu v ochranných pásmech, vymezených kolem ohnisek moru včelího plodu se považuje zimní měl, vytvořená z 10 včelstev.

Ohnisko MVP Těšíkov.

Na území naší ZO jsou v ochranném pásmu MVP tyto katastry:

600661 Babice u Šternberka, 624551 Dalov, 630829 Domašov u Šternberka, 650536 Hlásnice u Šternberka, 643378 Horní Loděnice, 650544 Chabičov, 763578 Lhota u Šternberka, 766739 Lipina u Šternberka, 766747 Stachov u Šternberka, 763527 Šternberk a 766755 Těšíkov.

Karel Gabriška

Nákazový referent

ZO ČSV Šternberk

Tel.: 604813434


Výplata dotace 1.D

Výplata dotace 1.D  proběhne dne 21.11.2017 v MKZ Šternberk, Masarykova 307/20

 v době od 17:30 do 19:00 hod.


Výše dotace je rozhodnutím MZe dne 16.10.2017 stanovena na 156 kč / včelstvo


Členské příspěvky na rok 2018


Výše členských příspěvků na rok 2018 se nemění.

16,- Kč za včelstvo ( pokud nemáte žádné včelstvo, platíte vždy jako za jedno)

200,- Kč roční příspěvek člena ČSV z.s.

100,- Kč roční příspěvek člena ZO Šternberk

Členské příspěvky budou vybírány současně při výplatě dotace.


Další pokyny platí pouze pro úhradu převodem!

Pokud jste o dotaci nežádali a budete-li chtít členské příspěvky uhradit převodem a jste stávajícími členy naší ZO,

uveďte prosím do platby:

číslo účtu: 107-2029400277/0100

částka : (počet vašich včelstev x 16,- Kč + 300 Kč)

VS : vaše číslo včelaře

Poznámka pro příjemce: členské příspěvky 2018
Nové nařízení SVS

V sekci "Zdraví včelstev" je nové nařízení MVO MVP - ohnisko Těšíkov ze dne 7.9.2017

zapsáno 11.9.2017NEZAPOMNĚLI JSTE?

Ke dni 1.9. se odevzdává hlášení na ČMSCH a.s. (do 15.9.) a do 15.9. včetně můžete podat žádost o dotaci 1.D na ČSV, o.s. jejíž jste členem nebo na jejíž území máte svá včelstva (pro nečleny).

Podmínky a formuláře k dotaci 1.D naleznete na stránkách ČSV.

Vyplněné formuláře můžete odevzadat na adrese jednatele nebo předsedy.

Žádosti odevzdávejte zcela a správně vyplněné. Max. počet včelstev uvedených v žádosti musí souhlasit s hlášením odevzdaným na ČMSCH, a.s.. Toto hlášení a jejho odeslání na ČMSCH je povinností každého včelaře! Žádáme včelaře, kteří nežádají o dotaci, aby doručili ZO kopii registračního listu odeslaného na ČMSCH nebo ho oskenovali a poslali elektronicky na zosternberk@vcelarstvi.cz a uvedli, zda nadále budou chtít být členy ZO.

Pokud máte svá včelstva umístěna na území jiných ZO,
je třeba současně s žádostí o dotaci přiložit potvrzení o umístění včelstev. Nejen vyplněné ,ale skutečně zaregistrované u jiné ZO, orazítkované a podepsané - viz. podmínky dotace!!!

Bohužel do dnešního dne OO ČSV Olomouc nezpracovala mapu s vymezenými územími ZO. S případnými dotazi na začlenění území k jednotlivým ZO se proto prosím obracejte na jednatele nebo předsedu ZO, kteří jsou zároveň členy výboru OO . viz.:https://oo-csv-olomouc4.webnode.cz/vybor/

Žádosti odevzdané po termínu nebudou akceptovány! Pokud neuvedete telefon nebo email, nemáme vás jak kontaktovat při případné nesrovnalosti. Jestliže potřebujete s žádostí pomoci, obraťte se prosím na svého důvěrníka , případně předsedu ZO.

Prosíme důvěrníky , aby pokud možno zajistili hromadný sběr a odevzdání žádostí

Děkujeme!

zapsáno 31.8.2017