Historie ZO

V roce 1902 byl založen Včelařský spolek v Olomouci.Jméno spolku bylo v r.1903 změněno na Včelařský spolek Olomoucko-Šternberský,aby se členy spolku mohli stát i včelaři okresu Šternberského. Spolupráce včelařů obou těchto regionů pokračovala dále až do r.1946, kdy byla založena samostatná organizace ČSV ve Šternberku.

  • 13.4.1946 - Ustavující schůze včelařského spolku ve Šternberku
  • konala se v hotelu Černý orel ve Šternberku (dnes ČSA č.13)
  • předseda - František Hlavínek
  • V tomto roce bylo v evidenci ZO 896 včelstev
  • 1947 - Počet včelařů v organizaci je 102 členů se 775 včelstvy
  • 1948 - k ZO připojeny obce Hnojice a Žerotín
  • 1980 - organizace sdružuje zatím nejvyšší počet členů - 201, počet evidovaných včelstev 1469
  • 2014 - organizace má 99 členů s 1079 včelstvy, celkem je ČSV na území ZO evidováno 116 včelařů s 1653 včelstev (včetně nečlenů)
  • 2018 - organizace má 110 členů, kteří mají 1322 včelstev.  Celkem se na území ZO se nachází 3635 včelstev.