ZDRAVÍ VČELSTEV

Zde najdete nařízení ,která se týkají naší ZO . Aktuální informace naleznete vždy na stránkách SVS, kde jsou soustředěny informace všech KVS. Na mapě SVS naleznete i sousedící ochranná pásma a ohniska moru. 

Mapové výstupy ohnisek nebezpečných nákaz a ochranných pásem

Nařízení SVS platná v ZO Šternberk

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace - rok 2019


Nařízení č.j. SVS/2019/071377-M

Mimořádné veterinární opatření ze dne 11.6.2019
ochranné pásmo kolem ohniska MVP v obci Bělkovice

Nařízení č.j. SVS/2019/068618-M

Mimořádné veterinární opatření ze dne 4.6.2019
ochranné pásmo kolem ohniska MVP v obci Lašťany

Nařízení č.j. SVS/2019/062548-M

Mimořádné veterinární opatření ze dne 21.5.2019
ochranné pásmo kolem ohniska MVP v obci Lašťany

Nařízení č. j. SVS/2018/111951-M

Mimořádné veterinární opatření ze dne 20.9.2018
ochranné pásmo kolem ohniska MVP v obci Horní Loděnice

Nařízení č. j. SVS/2018/094541-M

Mimořádné veterinární opatření ze dne 8.8.2018
ochranné pásmo kolem ohniska MVP v obci Hraničné Petrovice

Nařízení č.j. SVS/2017/106832-M 

Mimořádné veterinární opatření ze dne 7.9.2017
ochranné pásmo kolem ohniska MVP v obci Těšíkov

Nařízení čj. SVS_2017_087511_M 

Mimořádné veterinární opatření ze dne 20.7.2017
ochranné pásmo kolem ohniska MVP v obci Samotišky

Nařízení č.j. SVS_2017_005393-G

Mimořádná veterinární opatření varroáza ze dne 24.3.2017 platnost do: 28.2.2018

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017

Úřední deska SVS

Krizová linka : +420 720 995 206 

 Krizová linka Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj - slouží k nahlášení nákazy nebo mimořádné situace (např. otravy včelstev). Není určená k přijímání stížností. Linka je k dispozici 24 hodin denně. Nezneužívejte krizovou linku k jiným než určeným účelům, zabraňujete tím jejímu oprávněnému a důvodnému využití.