Přemístění včelstev

Pravidla pro přemísťování včelstev

Pravidla jsou zveřejněna SVS v Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro daný rok. Jako doklad o s plnění podmínek slouží protokol z vyšetření v akreditované laboratoři. Toto vyšetření si hradí sám chovatel.

 Omezení přesunu jsou v jednotlivých mimořádných veterinárních opatřeních pro danou oblast.

Pro přemístění včelstev mimo území kraje se vyžaduje veterinární osvědčení SVS!

SVÚ Olomouc - akreditovaná laboratoř 

Doporučení

k odběrům vzorků materiálu k vyšetření na mor včelího plodu

Vyšetření na mor včelího plodu

Levnější variantou vyšetření na MVP ExM110 je nabídka od firmy Agro-la s.r.o. z Jindřichova Hradce, která je finančně dostupná pro všechny včelaře. Mohou ji použít pro každoroční preventivní kontrolu.

Ostatní typy vyšetření na mor včelího plodu musí provádět laboratoř s příslušnou akreditací - např. SVÚ Olomouc !

Agro-la s.r.o. - vyšetření ExM110