O NÁS

              Český svaz včelařů je občanským sdružením, jehož členy jsou chovatelé včel (fyzické i právnické osoby) a příznivci včelařství. 


            ČSV poskytuje svým členům:

 • vzdělání v oboru včelařství formou přednášek odborníků
 • odborný časopis včelařství
 • pojištění a právní pomoc
 • zastoupení vztahující se k včelařské činnosti
 • servis dotací
 • servis léčby včelstev
 • předávání informací ohledně veterinárních opatření a legislativy chovu včelstev nebo prodeje výrobků z včelařské prvovýroby.

Povinnosti včelařů

 • Pečlivě se starat o svá včelstva a předcházet jejich nákazám
 • Dodržovat veterinární nařízení
 • Každý rok odesílat hlášení o počtu včelstev a stanovišť na ČMSCH a.s.
  (Hlášení se podává k 1.9. nejpozději do 15.9. )
 • Hlásit zřízení nebo zrušení stanoviště na ČMSCH, a.s. (termín: při každé změně)
 • Pokud jste členy ČSV a máte svá včelstva na území jiné ZO, než které jste členem, jste povinni je u této ZO zaregistrovat


Výpis ze spolkového rejstříku